lauantai 11. huhtikuuta 2015

Lukuisia meripuistoja tutkittu Helsingissä


Helsingin Kaupunki on tehnyt todella laadukkaat selvitykset tuulivoimaloiden sijoittamisesta Helsingin eteen merelle vuosina 2001 ja 2002. Näitä raportteja löytyy täältä ja täältä. Mikäli kaikki hankkeet valmisteltaisiini tämänkaltaisella ammattitaidolla, niin valituskierroksia ei olisi ja päättäminen hankkeista olisi helppoa.

Tuulivoimaloiden mittasuhteet ovat toki muuttuneet merkittävästi. Vuonna 2001 tuulivoimalat olivat 120 metriä korkeita ja nykyään 225 metriä on tavallinen korkeus uusille laitoksille. On siis huomioitava, että näissä havainnekuvissa voimalat ovat sata metriä liian matalia nykytasoon nähden. Tästä huolimatta aineisto kannattaa käydä lävitse:


Esimerkki havainnekuvasta näistä raporteista:


Vastaava maisema-analyysi ero kuvakulmista:

Poimin muutamaa sanoiksi puettua tarminologiaa:
  • "Esimerkki täydellisen väärästä sijoituksesta -- täyttävät herkän salmen avaruuden, latistavat näkymän syvyyden ja katkovat linnoitussaarten ketjun"
  • "Negatiivisimmillaan myllyryhmän vaikutus maisemaan on useimmiten alle kolmen kilometrin etäisyydellä tarkastelupisteestä. Kuvasovitteiden myllyt vaikuttavat uhkaavilta, peittoavat taustansa, vaativat liikaa huomiota ja samalla ikään kuin tyhjentävät maisematilan merkityksen"
  • "Kruunuvuorenselälle sijoittuvat myllyt alistaisivat maiseman, yksittäinen mylly Vallisaaren eteläpuolella kilpailee majakan kanssa ja pyöriessään veisi kiintopisteen aseman maisemassa"
  • "Musertaa maiseman mittakaavan"
  • "Suurelta osin dominoiva"
  • "Dominoi merkittävästi avomerinäkymää"
  • "Pohjoiseen alistava vaikutus"
  • "Alistava, lähinnä olevien musertava vaikutus"
  • "Täysin musertava"Melko laadukkaat havainnekuvat on laadittu myös vuonna 2011 Inkoon merituulivoimaan liittyvässä selvityksessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti